Doe Mee 2017-08-08T15:36:05+00:00
bijenkasten-stadsschouwburg-amsterdam

Adopteer een bijenkast en/of bijenpaleis

I Love Beeing wil in samenwerking met onder andere bedrijven en particulieren de bijen (en andere bestuivers) een steuntje in de ruggen geven.

Dit doen we onder meer door natuurlijke bijenkasten en bijenpaleizen te plaatsen en door imkeren te faciliteren en stimuleren.

Waarbij onze insteek is de (honing)bijen en andere bestuivers in de stedelijke omgeving op een zo natuurlijk mogelijke manier te helpen overleven.

Daarnaast zorgen we ervoor dat er een groter en gevarieerder aanbod van ‘bijvriendelijke’ bloemen, planten en bomen komen.

Zo worden onze steden niet alleen gezonder voor de bijen en haar andere bewoners, maar komt er ook meer kleur in het stedelijk landschap. En daar kunnen wij allemaal onze bijdrage aan leveren.

I Love Beeing heeft de volgende aktie pakketten voor particulieren, bedrijven, scholen en instellingen.

Onze pakketten