I LOVE BEEING IS Sinds 2011 ACTIEF MET HET DUURZAAM VERBETEREN VAN HET WOON- EN LEEFKLIMAAT VAN BIJ EN MENS IN DE STAD

De bij heeft onze hulp nodig! Bijensterfte, en sterfte van andere bestuivers, neemt wereldwijd nog steeds flink toe. Dit is een ernstige zaak want wij als mensen zijn voornamelijk afhankelijk van de bijen voor een groot deel (50%) van ons voedsel. Zeer veel fruit, groenten en noten zouden niet groeien zonder hen.

Daarnaast komt nog dat bijen en bestuivers de grootste aanjagers van biodiversiteit zijn. Want meer bijen is meer groei en bloei. En dat betekent meer andere dieren zoals insecten, vogels, amfibieën enzovoorts. De conclusie is heel eenvoudig: Help de bijen en bestuivers.

Wij van I Love Beeing zetten ons al jaren in voor het welzijn van de bij. Het plaatsen en verzorgen van bijenvolken in onze speciale kasten is onze voornaamste bezigheid. Wij verzorgen opleidingen tot imker en workshops om meer ‘bij-bewustzijn’ en draagvlak te creëren. Daarnaast planten we ‘bij-vriendelijke ‘ planten, bomen en bloemen.

Onze bijdrage aan het oplossen van het bijenprobleem is een bewezen formule en we zijn daar ook bijzonder trots op.

ook natuurlijk imkeren?

Volg een cursus bij ons!

Onze Sponsors

WIL JIJ OOK DE BIJEN HELPEN?

AMSTERDAM

DE BARY
Herengracht 450
1017 CA
Nederland
Tel: 0634327979

Social